NIEUW : een digitaal leerplatform voor onze school - Smartschool

Computerwerken en ict-gebruik is in het Sint-Jozefsinstituut sinds het prille begin een prioriteit. Met 300 pc’s, of één pc per twee leerlingen, behoren wij tot de koplopers in België. En toch is het louter plaatsen van computers lang niet meer voldoende.

De moderne maatschappij vergt compleet nieuwe bekwaamheden. Zelfredzaamheid en levenslang leren zijn daarbij onvermijdelijk. Van uw kind zal verwacht worden dat het autonoom informatie kan opsporen, beoordelen en toepassen. Met het traditionele lesgebeuren, hoe degelijk ook, wordt die troefkaart in onvoldoende mate gerealiseerd. Een elektronische leeromgeving is anno 2007 een afdoend antwoord om competenties als e‑learning en zelfstandig leren te verwerven. Daarom introduceerde onze school op 1 september 2006 een elektronische leeromgeving: Smartschool.

Smartschool is ondermeer een digitaal platform dat de communicatie tussen alle spelers van het schoolgebeuren, in de eerste plaats leerlingen en leerkrachten, maar evenzeer directie, administratie en ondersteunend personeel, spectaculair vereenvoudigt en stimuleert. Gemakkelijke uitwisseling van informatie is namelijk ontzettend belangrijk voor de vlotte organisatie van een hedendaagse school. Trouwens, ook ouders willen wij deelgenoot laten zijn in deze evolutie. Als ouder heeft men immers ook toegang tot Smartschool. Directer en dynamischer contact zodat de vorderingen van zoon/dochter vanuit een eersterangs positie kunnen gevolgd worden, is een uitdaging die wij wensen waar te maken.

Een van de grote voordelen van Smartschool is dat men de elektronische leeromgeving altijd en overal, via internet, kan raadplegen. Het didactisch materiaal waarmee de leerkracht de les illustreert, zoals cursussen, afbeeldingen, presentaties, geluids- en videofragmenten, … kan eender waar en wanneer bekeken worden. Met een secuur uitgestippeld leerpad kan de leerling op eigen houtje een gewenst leertraject afleggen: de ideale manier om zichzelf te meten en zelfredzaamheid aan te kweken.

Gevarieerde oefeningen en toetsen ondersteunen het leerproces. Dit kan op maat van de leerling zodat bv. leerlingen met een leerachterstand doelmatig kunnen geremedieerd worden. De leerkracht kan daarbij de vorderingen van de leerling op de voet volgen en snel reageren met gepaste follow-up. Afgewerkte opdrachten worden heel eenvoudig digitaal in de map van de leerkracht geüpload.

Smartschool biedt de mogelijkheid in groep aan projecten samen te werken. Daarbij zijn de faciliteiten van het begeleid discussieforum en de portfolio van onschatbare waarde. Elke leerling krijgt een aparte zone waarin ontwerpteksten, planningsdocumenten, rapporten, … kunnen uitgewisseld worden. De coach kan op elk moment feedback geven en de vorderingen opvolgen.

Een elektronisch leerplatform als Smartschool opent veel perspectieven. De mogelijkheid om leerstof te verwerken en vooruitgang in het leerproces te boeken, is vele keren groter. Die meerwaarde is veel meer dan gewoon een alternatieve manier om leerstof aan te reiken.

Voorbeeld: remediëring wiskunde op Smartschool

Leerlingen met achterstand voor een bepaald leerstofonderdeel kunnen aangepaste oefeningen maken die aangeboden worden in 3 aparte vakken op Smartschool. Afhankelijk van de noden of wensen van de leerling kan ofwel vrijwillig ofwel verplicht een aantal oefeningen gemaakt en verbeterd worden. We stellen het voornamelijk op prijs dat leerlingen extra tijd investeren in een vak waar ze moeite mee hebben. De bedoeling is dat tekorten kunnen weggewerkt, of beter nog, voorkomen worden.

RecentNieuws
smartschool
facebook MOS
KSOO Banjul
QR
Inlichtingen en inschrijvingen
Informatie/contact

Sint-Jozefsinstituut
Alfons Pieterslaan 21
8400 Oostende
Ingang: Ieperstraat 9

Tel: 059 80 24 23
Fax: 059 51 05 92

E-mail: sjo.oostende@scarlet.be

Web: http://www.sjo.be

Directie:

directeur Ann Vergote:
ann.vergote@sjo.be

adjunct-directeur
Peter Costenoble:
peter.costenoble@sjo.be